Spóźniłeś się z płatnością składek ZUS?

Jesteś osobą niepełnosprawną prowadzącą działalność gospodarczą i spóźniłeś się z płatnością składek ZUS? Nic straconego, nadal przysługuje Tobie ich refundacja ze środków PFRON! Pamiętaj jednak, że muszą być spełnione dwa warunki: składki muszą być opłacone w całości i opóźnienie nie może przekraczać 14 dni.

Dnia 1 października 2015 roku wszedł w życie art. 1 ustawy z dnia 6 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który dla wielu osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą jest ratunkiem i wybawieniem z kłopotów finansowych. Do tego dnia refundacja składki emerytalnej i rentowej przysługiwała tylko w momencie ich terminowego opłacenia i każde, nawet jednodniowe opóźnienie, skutkowało niemożnością takiej refundacji. Jeden reportaż telewizyjny jednak wystarczył, aby Sejm poszedł po rozum i właśnie od października weszły w życie zmiany, dzięki którym jedno czy też dwudniowe opóźnienie nie skutkuje już utratą nawet 600 zł.

Oczywiście, istnieją ograniczenia w opóźnieniu nadal uprawniającym do refundacji, ale nie są one aż tak uciążliwe. Pierwsze z nich dotyczy konieczności opłacenia składek w całości, natomiast drugie długości opóźnienia, które nie może przekraczać 14 dni. Drugi warunek w praktyce nie musiałby nawet być sprecyzowany, bowiem i tak przy niewiele już dłuższym opóźnieniu wniosku o refundację nie można złożyć z powodu upływu terminu.

Wprowadzona zmiana jest drobna, ale niewątpliwie ucieszy liczne grono osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą i balansujących na krawędzi opłacalności. Tych zmian powinno być jednak zdecydowanie więcej, ale o tym już wkrótce!